De oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders van onze school en biedt praktische ondersteuning aan het team als het gaat om het organiseren van bijzondere activiteiten als bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, de avondvierdaagse, de luizencontroles, carnaval…

De oudercommissie denkt mee met het team over de feesten en activiteiten, zorgt er voor dat de school versierd wordt, dat de traktaties van school voor de kinderen bij activiteiten in de klas klaar staan, regelt praktische zaken als boodschappen, coördineert de luizencontroles en is ter ondersteuning van het team ook aanwezig bij open dagen/avonden.

We komen met de oudercommissie ongeveer 6 keer per jaar een avond bij elkaar en zetten dan de lijnen uit om alle activiteiten goed voor te bereiden. De meeste activiteiten (het versieren, het voorbereiden van feesten) vinden plaats onder schooltijd of direct na schooltijd (het overleg met leerkrachten). We werken met veel plezier samen met het team om de basisschooltijd voor alle kinderen iets extra’s te geven!

Wil je onze oudercommissie komen versterken, dan ben je van harte welkom!  Als je je aan wilt melden, of meer informatie over de ouderwerkgroep wilt, dan kun je een mailtje sturen naar rendierhof.oudercommissie@bijkinderstad.nl We nemen dan contact met je op om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Als je liever incidenteel helpt, dan horen we dat ook graag. We maken gebruik van een lijst met hulpouders waar we nu en dan voor uitvoerende werkzaamheden een beroep op kunnen doen.

Met vriendelijke groet, de oudercommissie.

Ouderhulp eenvoudig