Intern Contact Persoon


Indien er sprake is van klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie, geweld en / of pesten, kunnen u en/of uw kind op school een beroep doen op de interne contactpersoon, die naar uw verhaal zal luisteren.
Bij ernstige klachten komt de school direct in actie. Dit betekent niet dat de actie altijd zichtbaar is voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te geven.
We handelen, indien nodig, in overleg met onze externe vertrouwenspersoon. U kunt zelf ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van onze school.
 
De interne contactpersonen en anti-pestcoördinatoren zijn:

Voor de onderbouw:
Ilona Kleiren
e-mail: ilona.kleiren@bijkinderstad.nl

Voor de middenbouw
Karin Berkhout               
e-mail:  karin.berkhout@bijkinderstad.nl

Voor de bovenbouw: 
Maureen Bongers
e-mail: maureen.bongers@bijkinderstad.nl

U kunt hen via e-mail bereiken en anders telefonisch: 013-4670809


Externe vertrouwenspersonen:

Annelies de Waal
e-mail:    anneliesdewaal@vertrouwenwerk.nl
telefoon: 06 3364 6887
&
Roy Ploegmakers
e-mail:     royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
telefoon:  06 4808 8774