Spaans op Jan Ligthart Rendierhof

Waarom Spaans voor de kinderen van de Jan Ligthart Rendierhof?
Omdat Spaans een taal is die extra uitdaging biedt aan kinderen. Sommige leerlingen hebben deze uitdaging nodig naast het reguliere lesaanbod. Als een leerling de normale leerstof gemakkelijk opneemt, dan is Spaans een vak dat prikkelt en motiveert om toch te blijven leren en ergens moeite voor te doen.


Hoe?
De leerlingen krijgen in kleine groepen Spaanse les. Deze lessen worden gegeven door een bevoegd vakleerkracht, tevens native speaker. De lessen worden spelenderwijs gegeven, waarbij wordt uitgegaan van de holistische driehoek; leren vanuit een balans tussen kennisoverdracht, bewegen en affectiviteit. De nadruk ligt op communicatieve vaardigheden in het Spaans.
De kinderen reflecteren constant over hun leerproces, hun successen en “fouten”. Met name deze laatste vormt een belangrijke element voor hun leerproces.

Het aanbod
De leerlingen krijgen in kleine groepen van 6 tot 10 leerlingen 1 uur per week les. De lessen zijn speels van opzet en laten kinderen zelf de logica in de taal ontdekken door middel van opdrachten en oefeningen. Er wordt ook ingehaakt op de andere projecten die op school lopen, zoals bijvoorbeeld het kunstenaarsproject; waarbij op zo een moment ook kunst, cultuur en muziek uit Spaanstalige landen aan de orde komt.

Uitstapje
Jaarlijks gaan de leerlingen 1 dag op excursie naar een tentoonstelling of evenement dat een link heeft met Spaans.